کانون فرهنگی ایرانیان آتلانتا 


فرهنگی، اجتماعی و غیرانتفاعی


کانون فرهنگی ایرانیان آتلانتا  ( “کانون” )  نهادی است فرهنگی ، اجتماعی و غیر انتفاعی که به هیچ حزب ، جبهه و گروه خاصی وابسته نیست.


بیشتر بدانیداهدا کردن
عضو شوید


ارزش های کانون فرهنگی ایرانیان

کانون فرهنگی ایرانیان آتلانتا ( “کانون” ) نهادی است فرهنگی ، اجتماعی و غیر انتفاعی که به هیچ حزب ، جبهه و گروه خاصی وابسته نیست. کانون به مثابه نهادی دمکراتیک آزادی عقیده و بیان را برای همه شرکت کنندگان در برنامه های خود برسمیت میشناسد ، از تنوع عقاید که با رعایت احترام به نظرات دیگر ابراز شود استقبال میکند ولی هر نوع تبلیغ سیاسی ، سازمانی ، مذهبی و نژادی را اکیدا مغایر اصول و اهداف حود میداند.


دیدگاه کانون فرهنگی ایرانیان

کانون فرهنگی ایرانیان آتالنتا در پی انتخاب هیئت مدیره جدید در اواخر ماه ژانویه با نیروئی تازه به برنامه ریزی برای فعالیت های جدید خود پرداخت . گزارش کوتاه این فعالیت ها را میتوانید در این شماره مالحظه فرمائید. دور جدید فعالیت های کانون هنگامی آغاز شد که دو پروژه بسیار مهم که سالها کانون را به خود مشغول کرده بود با همت هیئت مدیره قبلی و کمک های بیدریغ دوستداران کانون به سامان رسید و زمینه را برای جهش جدید کانون آماده کرد.


ماموریت کانون فرهنگی ایرانیان

مأموریت کانون فرهنگی ایرانیان آتلانتا، ارتقاء ادغام اجتماعی و فرهنگی ایرانیان-آمریکایی، دیگر جوامع فارسی زبان و جوامع محلی را به جامعۀ آمریكایی تبدیل می كند.


درباره‌ی کانون

کانون فرهنگی ایرانیان آتلانتا (که پس از آن کانون نامیده می شود)، که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد، یک سازمان غیر انتفاعی فرهنگی و اجتماعی است که وابسته به هیچ حزبی، جبهه یا یک گروه خاص نیست.


به ما بپیوندید

به مرکز فرهنگی ایرانیان بپیوندید و از تمامی برنامه ها و مزایا از جمله تخفیف های عمده بسیاری از ارائه دهندگان خدمات لذت ببرید. عضویت توسط کانون فرهنگی ایرانیان آتلانتا از طریق کارت های اعتباری یا پرداخت های ماهانه پرداخت می شود.


هدیه دادن

ما از سخاوت و همکاری شما در حمایت از جامعه خود برای گسترش خدمات اجتماعی خود قدردانی میکنیم. تمام کمک های مالی مالیات بر درآمد فدرال است.


کانال تلگرام

این کانال برای صدور رویدادها و اخبار ما به جامعه اختصاص داده شده است. با پیوستن به این کانال شما همیشه از آخرین فعالیت های ما مطلع خواهید شد. لطفا مشترک شوید و با خانواده و دوستان خود به اشتراک بگذارید!


آخرین اخبار

  • GISO folks have organized a fantastic party for tomorrow evening at Persian Cultural Center. Spread the word and... https://t.co/EaBJASoBBJ
  • Friday Jan 12 - 4:29pm