مدرسه فارسی

مدارس فارسی کانون عشق به زبان فارسی و فرهنگ را پرورش می دهد و احترام به تاریخ و فرهنگ غنی ایران را ترویج می دهد.


وظایف مدرسه فارسی

ماموریت ما این است که با استفاده از ترویج، تشویق و تقویت تاریخ، فرهنگ و میراث غنی ایران، به طور خاص از طریق تعلیمات زبان فارسی (خواندن و نوشتن) و فارسی صحبت کردن و به طور کلی از طریق کلاس های غنی سازی و رویدادها و جشن های فصلی و سنتی.

مدرسه آتلانتا فارغ التحصیلی فرهنگ فارسی بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ، مذهب یا اصل قومی در اداره سیاست های پذیرش و تحصیل و سایر فعالیت های مدرسه تبعیض قائل نیست.

برنامه های مدرسه فارسی

مأموریت مدرسه زبان فارسی مرکز فرهنگی، ارائه یک زبان فارسی و آموزش فرهنگی با کیفیت به همه کسانی است که در منطقه مترو آتلانتا علاقه مند هستند. ما از کودکان و بزرگسالان صرفنظر از مذهب، جنسیت، ملیت و یا قومیت خودمان خوش آمدید.

ثبت نام مدرسه فارسی

زیر خط مشی مدرسه ما است. اجرای صاف و کارآمد از مدرسه نیاز به همکاری سازنده هر فردی دارد.

مدرسه فارسی اکنون

مرکز فرهنگی فارسی هر ساله برای اجتماع خود برای برگزاری تعطیلات فارسی مانند دوره های شبانه، شب شعر، شب های موسیقی، مهرگان، یلدا و نوروز برگزار می کند.


Teachers

This page will launch soon.

برنامه های مدرسه فارسی

مأموریت مدرسه زبان فارسی مرکز فرهنگی، ارائه یک زبان فارسی و آموزش فرهنگی با کیفیت به همه کسانی است که در منطقه مترو آتلانتا علاقه مند هستند. ما از کودکان و بزرگسالان صرفنظر از مذهب، جنسیت، ملیت و یا قومیت خودمان خوش آمدید.

School Calendar

Academic Year 2017-2018
Registration & Meet and Greet: Sunday, August 20, 2017
Parent Orientation: 9/17/2017

Read more

Registration for Persian Language and Enrichment Classes

A separate form is required for each student

Read more

Giving

Your donation will help make Atlanta Persian School a sustainable institution that will educate many generations of children and adults.

Read More

Apply Now

If you have a love for children and a passion for teaching, we encourage you to apply for a teaching position at the Atlanta Persian School by submitting your resume or a synopsis of your teaching experience to: Dorna@Kanoon.info.

Read More

Mission

Atlanta Persian School of The Persian Cultural Center does not discriminate on the basis of gender, race, color, religion, or ethnic origin in the administration of its admission and educational policies and other school activities.


Picture Gallery

This page is only for Parents. (protected by password)

Read More

Video Gallery

This page is only for Parents. (protected by password)

Read More

Resources

Resources for Farsi Literature and Poems
Online Resources for Farsi Learning
Dehkhoda Dictionary

Read More

Contact Us


OUR ADDRESS

3146 Reps Miller Rd NW, Norcross, GA 30071

OUR EMAIL

info@atlantapcc.org

CALL US

(404) 303-3030

Note

Classes Resume Sunday, September 11, 2016
Every Sunday at 10:30 A.M
For more information, email Dorna@kanoon.info